RAQUEL BARDELLA

ADVOCADA

C/ Sastre nº3, 1r 2a
08401 Granollers

RAQUEL BARDELLA

Raquel Bardella presta serveis d’assessorament en dret civil i especialment en dret de família amb professionalitat i compromís.

La seva  tasca  principal com a advocada va més enllà dels serveis jurídics que  dona als  clients. Aquest és precisament el principal valor que distingeix aquest despatx professional: la dimensió humana, la confiança i la qualitat en el servei.

Conscients de la transcendència que té per a les persones i les famílies la implicació en un procediment judicial de naturalesa civil, el despatx, al costat d’un treball jurídic de màxima qualitat, ofereix als seus clients una atenció permanent i contínua, i un contacte personal i directe, a fi de que el client/a no només conegui puntualment l’evolució del procediment que li concerneix, sinó que pugui, a més, plantejar les seves inquietuds i preocupacions.

Coneix les especialitats
 • Va cursar la llicenciatura en Dret a la Universitat Pompeu Fabra del 2007 al 2011.
 • A l’any 2011, va obtenir una beca del Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada de la Generalitat de Catalunya per a l’oposició a la carrera judicial i fiscal, superant el primer exercici pel seu accés.
 • Durant els seus anys de formació mai ha deixat de col·laborar en diversos projectes solidaris, així com  voluntariats en entitats sense ànim de lucre.
 • Després del seu pas per altres despatxos especialitzats en dret de família de reconegut prestigi, crea al desembre de 2020 la seva marca personal.
 • Membre de la societat catalana d’advocats de família (SCAF).
 • Presidenta del Grup d’advocats Joves de Granollers des de maig del 2017 fins a desembre  de 2021.
 • Diputada de la Junta de Govern de Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR) i directora de l’escola de pràctica jurídica des de desembre de 2021.
 • Professora i coordinadora del mòdul de Dret de Família de l’Escola de Practica Jurídica de Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR).
 • Llicenciatura en dret. 2007-2011 a Universitat Pompeu Fabra.
 • Oposició a la carrera judicial i fiscal. 2011-2015  Centre Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya.
 • Curs en Dret Civil Català: “El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya”. 2018 Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR).
 • Curs d’especialització en arrendaments urbans i rústics. 2018. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR).
 • Postgrau en litigació de dret de família, dret civil i dret penal. 2016. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR).
 • Formació especialitzada per accés a Torn d’ofici 2016 (ICAVOR).
 • Asistencia a la VI trobada anual de socis de la Societat Catalana d’advocats de família “Novetats i futur del dret de família” els dies 12 i 13 de maig de 2016.
 • Assistència a les IV Jornades de Dret de Família de l’Il·lustre col·legi d’advocats de Granollers els dies 16 i 17 de juny de 2016.
 • Asistencia  a les Dinovenes Jornades de Dret Català a Tossa (Universitat de Girona) 22 i 23 de Setembre 2016.
 • Assistència a les XIV jornades de dret de família de la Societat catalana d’advocats de família “El dret de família s’adapta als temps” els dies 24 i 25 de novembre 2016.
 • Assistència a la VII trobada anual de socis de la Societat catalana d’advocats de família “ampliant el dret de família” els dies 18 i 19 de maig de 2017.
 • Assistència a les V Jornades de Dret de Família de l’Il·lustre col·legi d’advocats de Granollers els dies 15 i 16 de juny de 2017.
 • Assistència XI Congrés de Joves Advocats de Catalunya, dies 26, 27 i 28 de maig de 2017, sota el títol “Realitat Social vs Realitat Jurídica”.
 • Assistència a les XV jornades de dret de família de la Societat catalana d’advocats de família “ Sempre hi ha coses noves” els dies 23 i 24 de novembre 2017.
 • Assistència a la VIII trobada anual de socis de la societat catalana d’advocats de família “Dret de família: El repte constant” els dies 17 i 18 de maig de 2018.
 • Assistència a les VI Jornades de Dret de Família de l’Il·lustre col·legi d’advocats de Granollers els dies 3, 10, 16, 24 i 31 de maig 2018.
 • Assistència al “XX Congreso Estatal de la abogacía joven: Encuentros generacionales. Los pilares de la abogacía” 14, 15 y 16 de junio de 2018.
 • Assistència a les XVI Jornades de Dret de Família de la Societat catalana d’advocats de família: “Problemàtica actual en els processos de família. Especial atenció a la prova” els dies 22 i 23 de novembre de 2018.
 • Assistència el 15 de març de 2019 al Col.legi de Notaris de Catalunya, a la jornada sobre “Connexions entre els drets de família i de successions a Catalunya”.
 • Assistència a la IX Trobada Anual de Socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família, celebrada a Lleida els dies 23 i 29 de maig de 2019.
 • Assistència a les “XVII Jornades de Dret de Família de la Societat Civil Catalana d’Advocats de Família”, celebrades a Barcelona els dies 24 i 25 d’octubre del 2019. “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques”.
 • Participació a les XVIII Jornades de Família de la Societat Catalana d’Advocats de Família “Malgrat la pandèmia”, celebrades a Barcelona els dies 11 i 12 de novembre de 2021.

“Els serveis professionals es presten amb transparència, empatia i rigor, fent partícip al client/a durant tot el procés.”

“Els serveis professionals es presten amb transparència, empatia i rigor, fent partícip al client/a durant tot el procés.”

Àmbit de pràctica